Festival du Film Français – Cluj – 3-5 novermbre 2011


Retrouvez ici le programme du Festival du Film Français à Cluj-Napoca 2011

Publicités

Festival International des Très Courts


En mai : rendez-vous avec les Très Courts

La 13e édition (la 5ème pour la Roumanie) va bientôt déployer ses écrans, simultanément dans près de 70 villes,

en France, en Roumanie et dans une quinzaine d’autres pays.

Une nouvelle moisson de films de moins de 3 minutes vous est proposée,

représentant le meilleur et surtout le plus court de la production audiovisuelle actuelle.

Les Très Courts vous donnent rendez-vous où que vous soyez, les 6, 7 et 8 mai simultanément

à Paris, Cluj-Napoca, Chişinău, Iaşi, Singapour, Rio, Timişoara, Rabat… et pour la première fois à Bistrita, Sighisoara, Bratislava…

Autour de la compétition principale, de nombreuses autres sélections seront également proposées :

sélection Paroles de Femmes

sélection de films roumains Around the Très Courts Roumanie

sélection Familiale (films pour le jeune public)

Le Programme pour CLUJ-NAPOCA:

5 mai, Fabrica de Pensule (str. Henri Barbusse 59-61)

18h30 – Around the Très Courts Roumanie

19h30 – Sélection internationale

22h – Paroles de femmes

6 mai, Casa Municipala de Cultura (Pta Unirii 24 et.1)

16h – Très Courts Familial (films pour enfants)

18h – Paroles de Femmes

19h30 – Around the Très Courts Roumanie

21h00 Party Très Courts au pub Le General (Eroilor 18)

7 mai, Cinema Victoria

21h – Sélection internationale

entrée libre

Retrouvez toutes les villes,

toutes les salles, tous les horaires de la région sur:

www.trescourt.ro


Le Festival des Très Courts en Roumanie, Hongrie, Moldavie, Slovaquie….

est coordonné depuis 2007 par le  Centre culturel Français de Cluj 

 

Livré clef en main, pensé pour être organisé partout autour du monde, le Festival International des Très Courts est un espace de diffusion d’un genre nouveau qui créé de véritables ponts entre les cultures.  Dans ce but, il nous apparaît important de favoriser les partenariats.

Le Centre culturel français de Cluj a introduit ce festival en Roumanie en 2007 et l’a multiplié chaque année dans des villes de Roumanie, Hongrie, Moldavie et cette année pour la première fois de Slovaquie. En 2011, les « Très courts » sont accueillis par 25 villes de Roumanie qui devient le premier pays au monde en nombre de villes participantes.

En Roumanie, la diffusion du festival repose en grande partie sur le réseau culturel de l’Ambassade de France : les Centres Culturels de Cluj, Iasi et Timisoara, les Alliances Françaises de Pitesti et Brasov ainsi que l’Institut Français de Bucarest.

Différentes institutions sont impliquées dans l’organisation, au niveau local, du festival : centres culturels locaux, maisons de culture, bibliothèques, associations de la jeunesse, étudiants en audiovisuel, mairies et conseils locaux, inspectorats scolaires. Cette diversité permet d’attirer des publics divers, pas nécessairement francophones : les jeunes Roumains, le milieu associatif, les cinéphiles, les étudiants, les artistes et les esprits curieux !


La bande-annonce 2011

Trailerul 2011


In mai aveţi întâlnire cu filmele foarte scurte!

A 13a ediţie a festivalului (a 5a pentru Romania) ajunge simultan

în 70 de oraşe din România, Franţa şi în alte 15 ţări.

Este o selecţie proaspătă de filme de maxim 3 minute,

reprezentând cele mai bune şi cele mai scurte producţii actuale.

Très Courts vă dau întâlnire oriunde vă aflaţi, între 6 şi 8 mai,

din Paris la Cluj-Napoca, Chişinău, Iaşi, Singapore, Rio, Timişoara sau Rabat…

şi pentru prima oară anul acesta în Bistriţa, Sibiu, Bratislava…

În afara competiţie internaţionale principale, vor fi proiectate şi alte selecţii, precum:

Très Courts Familial – filme pentru publicul tanar

Around the Très  Courts Romania – filme foarte scurte româneşti

Paroles de Femmes – filme realizate de femei sau pe tema femeii

Programul pentru CLUJ-NAPOCA:

5 mai, Fabrica de Pensule (str. Henri Barbusse 59-61)

18h30 – Around the Très Courts Romania

19h30 – Selectia internationala

22h – Paroles de femmes

6 mai, Casa Municipala de Cultura (Pta Unirii 24 et.1)

16h – Très Courts Familial (filme pentru publicul tanar)

18h – Paroles de Femmes

19h30 – Around the Très Courts Romania

21h00 Party Très Courts in Le General (Eroilor 18)

7 mai, Cinema Victoria

21h – Selectia internationala

intrare libera

Găsiţi lista oraşelor şi detaliile proiecţiilor din regiune pe:
www.trescourt.ro


Festivalul de foarte scurt metraj Très Courts în România, Ungaria, Moldova, Slovacia
este cooordonat din 2007 de Centrul cultural francez Cluj
   

Livrat la cheie, gândit pentru a fi organizat oriunde în lume, Festivalul Internaţional des Très Courts este un spaţiu de difuzare inedit care creează veritabile legături între culturi. În acest scop, ni se pare importantă favorizarea parteneriatelor.

Centrul cultural francez Cluj a introdus acest festival in România din 2007 si l-a multiplicat in fiecare an in orase din Romania, Ungaria, Moldova si pentru prima data in acest an, in Slovacia. În 2011, Filmele Foarte Scurte sunt găzduite de 25 de orase din Romania, care devine astfel ţara cu cel mai mare număr de oraşe  participante.

În Romania, difuzarea festivalului se bazează în mare parte pe reţeaua culturală a Ambasadei Franţei : Centrele culturale franceze din Cluj, Iaşi şi Timişoara, Alianţele franceze din Piteşti şi Braşov, precum şi Institutul francez de la Bucureşti.

Diferite instituţii sunt implicate în organizarea festivalului la nivel local : centre culturale, case de cultură, asociaţii culturale şi de tineret, biblioteci, primării şi consilii locale, muzee, inspectorate şcolare.  Această diversitate permite atragerea unui public divers , nu neaparat francofon:  tineri români, mediul asociativ,  cinefili impatimiti, studenţi, artişti şi curioşi!